1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Рэлігіязнаўства – на беларускай мове

IMG 7397У Магілёўскім інстытуце МУС выйшаў у свет вучэбна-метадычны дапаможнік па дысцыпліне "Рэлігіязнаўства", падрыхтаваны начальнікам кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Сяргеем Венідзіктавым і дацэнтам кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта Аленай Паддубскай. Дапаможнік, які атрымаў грыф вучэбна-метадычнага аб'яднання па гуманітарнай адукацыі, выйшаў на беларускай мове. Гэта другое беларускамоўнае вучэбнае выданне па дысцыпліне "Рэлігіязнаўства" ў краіне.

Вучэбна-метадычны дапаможнік змяшчае асноўныя тэарэтычныя звесткі па дысцыпліне, пералік кантрольных пытанняў, тэсты для самакантролю, крыжаванкі, тэматыку рэфератаў, пытанні для падрыхтоўкі да заліку па дысцыпліне, кароткі гласарый.

Дысцыпліна "Рэлігіязнаўства" заклікана фарміраваць сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі навучэнцаў, што забяспечваюць самавызначэнне ў галіне сацыякультурных феноменаў рэлігіі, вальнадумства і свабоды сумлення.

Дапаможнік адрасаваны студэнтам і курсантам юрыдычных спецыяльнасцей, якія атрымліваюць адукацыю ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Сяргей ВЕНIДЗIКТАЎ

Истёк срок регистрации доменаtemplate-license.ru
2015 Copyright. All Rights Reserved.

The Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party. Neither ParkingCrew nor the domain owner maintain any relationship with the advertisers. In case of trademark issues please contact the domain owner directly (contact information can be found in whois).

Privacy Policy
Структурные подразделения
Факультеты
Факультет милиции
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров
Факультет заочного обучения
Кафедры
Административной деятельности
Общая информация о кафедре административной деятельности
Личные страницы сотрудников кафедры административной деятельности
Оперативно-розыскной деятельности
Общая информация о кафедре оперативно-розыскной деятельности
Личные страницы сотрудников кафедры оперативно-розыскной деятельности
Уголовного процесса и криминалистики
Общая информация о кафедре уголовного процесса и криминалистики
Личные страницы сотрудников кафедры уголовного процесса и криминалистики
Социально-гуманитарных дисциплин
Общая информация о кафедре социально-гуманитарных дисциплин
Личные страницы сотрудников кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Лаборатория учебного телевидения
Тактико-специальной подготовки
Общая информация о кафедре тактико-специальной подготовки
Личные страницы сотрудников кафедры тактико-специальной подготовки
Правовых дисциплин
Общая информация о кафедре правовых дисциплин
Личные страницы сотрудников кафедры правовых дисциплин
Профессионально-прикладной физической подготовки
Общая информация о кафедре профессионально-прикладной физической подготовки
Личные страницы сотрудников кафедры профессионально-прикладной физической подготовки
Отделы и службы
Учебно-методический отдел
Отдел кадров
Библиотека
О библиотеке
Каталог библиотеки
Группа международного сотрудничества
Научно-исследовательский отдел
Научно-исследовательский отдел
Личные страницы сотрудников научно-исследовательского отдела
Редакционно-издательское отделение
Отделение психологического сопровождения
Отдел образовательных информационных технологий
Отдел идеологической работы
Отдел организационной работы и правового обеспечения
Отделение платных образовательных услуг
Отдел коммунально-эксплуатационного обеспечения
Отдел материально-технического обеспечения
Финансово-экономический отдел
Медицинская служба
Отделение профориентационной работы, информации и общественных связей
Оперативно-дежурная служба
Клуб
Гараж
Направления деятельности
Образовательная деятельность
Учебный процесс
Научная деятельность
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа курсантов
Акты приемки научно-исследовательских работ
Конференции и семинары
Планы проведения конференций (семинаров)
Сборники конференций (семинаров)
Каталог сборников научных трудов, материалов конференций (семинаров)
Форма регистрации для участия в конференции (семинаре)
Идеологическая работа
Профориентационная работа
Международная деятельность
2017 год - Год науки
С благодарностью помним
Обучающимся
Расписание занятий
Учебные материалы кафедр
Административной деятельности
Оперативно-розыскной деятельности
Правовых дисциплин
Уголовного процесса и криминалистики
Социально-гуманитарных дисциплин
Тактико-специальной подготовки
Профессионально-прикладной физической подготовки
Электронные учебно-методические комплексы дисциплин
Рецензии на курсовые работы
Наши проекты
Информационно-образовательный портал
Болонский процесс